Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpnia 2021 r

 

Imieniny obchodzi: Lidia, Augustyn, Nikodem  

 

   

STANDARYZACJA DZIAŁAŃ STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH
REGULAMIN I DOKUMENTACJA PROCESU STANDARYZACYJNEGO

Od chwili zjednoczenia ruchu abstynenckiego skupionego w stowarzyszeniach trzeźwościowych i powstania w roku 2009 Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, zarówno członkowie Związków Wojewódzkich, jak również lokalni liderzy zauważyli duże zróżnicowanie w poziomie pracy stowarzyszeń w poszczególnych regionach. Różnice te wynikają zarówno z historyczno-regionalnych tradycji oraz skali lokalnych potrzeb, jak również z braku ujednoliconego schematu jakości działań skierowanych do rodzin z problemem alkoholowym.

W latach 2012 – 2013 Krajowa Rada zrealizowała Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, w którym najpierw opracowano Standardy, a następnie wdrożono w 60 stowarzyszeniach w 10 województwach.

Aby proces wdrażania standardów był długofalowy i przyniósł pozytywne zmiany zarówno w organizacjach abstynenckich, jak i w ich środowisku lokalnym, kontynuacja rozpoczętego procesu standaryzacji powinna przebiegać dwutorowo.
Po pierwsze: stowarzyszenia, które wdrożyły standardy powinny być objęte okresowym monitoringiem i bieżącą pomocą w utrzymaniu standardów. To tych 60 organizacji stanowi bazę stowarzyszeń wiodących, które powinny przyjąć rolę inkubatorów dla społecznych inicjatyw i wspomagać organizacje słabsze w unowocześnianiu metod pracy. Jednocześnie powinny zadbać o dalszy własny rozwój, stanowić wzór dobrych praktyk w działaniach na rzecz rodzin z problemem alkoholowym i współpracy z samorządem.
Po drugie: proces standaryzacji powinien być upowszechniony oraz systematycznie wprowadzany w kolejnych stowarzyszeniach. Poprzez promocje i rozpowszechnienie standardów zarówno w środowisku abstynenckim, jak również wśród instytucji samorządowych planujemy kontynuować wdrażanie standardów w jak największej ilości organizacji. Otrzymanie przez organizację certyfikatu potwierdzającego działania zgodnie ze standardami powinno stanowić motywację do podjęcia tej decyzji przez zarządy stowarzyszeń.

W roku 2015 Krajowa Rada (KRZiSA) wspólnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)  opracowała Regulamin Procesu Certyfikacji i przygotowała dokumentację wdrażania standardów w organizacjach abstynenckich.
Po spełnieniu regulaminowych wymagań Krajowa Rada przyznaje Certyfikat, który podpisywany jest przez Dyrektora PARPA na okres trzech lat.

Niniejszą publikacją zachęcamy Państwa do zastanowienia się i ocenienia możliwości swojej organizacji przystąpienia do procesu standaryzacji oraz ukierunkowania własnych działań na podniesienie jakości usług skierowanych do lokalnej społeczności.

 

PUBLIKACJA i STANDARDY

 

Standardy / Jak prowadzić stowarzyszenie

 

Standardy / wersja do wdrażania w 2017 roku

 

DOKUMENTACJA WDROŻENIA

 

Regulamin procesu certyfikacji - standaryzacja

 

Porozumienie na wdrożenie standardów

 

Sprawozdanie konsultanta z spotkań doradczych

 

Plan rozwoju organizacji - wdrożenie standardów

 

Sprawozdanie z wizyty sprawdzającej

 

Arkusz oceny spełniania standardów

 

 

 

 
Kontakt z Zarządem realizującym standardy
krajowa.rada@wp.pl

 Przewodniczący - Krzysztof Adach   tel. 503 307 316

 Skarbnik - Włodzimierz Ziółkowski    tel. 601 590 870

 Sekretarz - Władysław Keler             tel. 602 889 335
 

 

 
Adres do wysyłki dokumentów

 Krajowa Rada
 Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
 98-200 Sieradz, ul. Lokajskiego 1

 

 

     

odwiedzin:8181 dzisiaj:47 on-line:3
Copyright © 2012 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek